Nowości

Z Chrystusem w szkole modlitwy

Artykuły »  Z Chrystusem w szkole modlitwy

Dla większości ludzi modlitwa jest tajemnicą. Dla A. Murraya modlitwa była kluczem otwierający drzwi dla bogatego i radosnego życia. Ta książka może być twoim osobistym przewodnikiem w szkole modlitwy. Chcesz się modlić. Jesteś świadom potrzeby modlitwy. Wiesz że istnieje tajemniczy świat poza zasięgiem wzroku i słuchu który stoi otwarty dla tych którzy odkryli sekret skutecznej modlitwy.

A. Murray zna ten sekret i na stronach tej książki odsłoni go tym, którzy zgodzą się ponieść jego koszty.

Z CHRYSTUSEM W SZKOLE MODLITWY

Rozważania na temat przygotowania do służby wstawienniczej A. Murray.

Spotkałem A Murraya

Wstęp

 1. Panie naucz nas się modlić; lub jedyny nauczyciel
 2. W duchu i w prawdzie; lub prawdziwi czciciele
 3. 3Módl się do ojca który jest w ukryciu; lub sam na sam
 4. Zgodnie z tym sposobem modlitwy; lub wzór modlitwy
 5. Proś a będzie ci dane; lub pewność odpowiedzi na modlitwę
 6. O ileż bardziej; lub nieskończone ojcostwo Boga
 7. O ileż bardziej Duch Św.; wszystko obejmujący dar
 8. Ze względu na natręctwo jego; lub śmiałość bożych przyjaciół
 9. Proście Pana żniwa; lub modlitwa dostarcza pracowników
 10. Czego chcesz? Lub modlitwa musi być zdefiniowana
 11. Wierzcie że otrzymaliście; lub wiara która bierze
 12. Miejcie wiarę w boga; lub sekret modlitwy wiary
 13. Modlitwa i post; lub wyleczenie z niewiary
 14. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy odpuszczajcie; lub modlitwa i miłość
 15. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby; lub moc połączonej modlitwy
 16. Szybko chociaż trwa długo; lub moc wytrwałej modlitwy
 17. Wiem ze zawsze mnie wysłuchujesz; lub modlitwa w zgodzie z istotą Boga
 18. Na czyje podobieństwo i obraz? lub modlitwa w zgodzie z przeznaczeniem człowieka
 19. Ja idę do ojca; lub moc dla modlitwy i pracy
 20. Aby Ojciec był uwielbiony; lub zasadniczy cel modlitwy
 21. Jeśli we mnie trwać będziecie; lub wszystko zawierający warunek
 22. Moje słowa w was; lub Słowo i modlitwa
 23. Wydawanie owocu aby ojciec mógł dać wam o co prosicie; lub posłuszeństwo ścieżką do mocy w modlitwie
 24. W moim imieniu; lub wszystko przezwyciężająca prośba
 25. Tego dnia; lub Duch Św. I modlitwa
 26. Modliłem się za tobą; lub Chrystus i modlitwa wstawiennicza
 27. Ojcze chcę; lub Chrystus arcykapłan
 28. Nie co ja chcę; lub poświęcenie Chrystusa
 29. Jeśli prosimy zgodnie z jego wolą; lub nasza śmiałość w modlitwie
 30. Święte kapłaństwo; lub służba wstawiennicza
 31. Bez przestanku się módlcie; lub życie modlitewne – George Muller Tajemnica jego mocy w modlitwie.