Nowości

Strona główna


„Istota religii chrześcijańskiej”

 

Jan Kalwin

 

Najważniejsza bodaj pozycja w dorobku literatury protestanckiej, to właśnie to dzieło Reformatora z Genewy, który, nie bez powodu, nazywany bywa „Księciem Teologów”.

 

Z radością informujemy dziś wszystkich zainteresowanych, że, po 20 latach pracy nad nim, właśnie ukazuje się jego pierwszy tom.

 

Dlaczego jest ono tak ważne dla nas wszystkich?

 

Otóż przede wszystkim dlatego, że dowodzi ono, że reformowana teologia protestancka, z której, świadomi bądź nie, wszyscy czerpiemy, jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie, to normalna, zdrowa kontynuacja wczesnej nauki Kościoła opartej na Piśmie Świętym, zaś to, co w czasach reformacji, ale i obecnie uchodzi za wiodący nurt chrześcijaństwa, jest w istocie od niej odstępstwem.

 

Treść staraliśmy się przetłumaczyć z języka łacińskiego na możliwie najprostszy język polski, a w miejscach trudnych zamieściliśmy stosowne przypisy, odnoszące się do wspominanych w nim cytatów, postaci, dzieł, czy twierdzeń autora. Jeśli cytowane są w nim dzieła innych autorów, które są przetłumaczone na język polski, to w przypisie zamieszczono autora, tłumacza, tytuł oryginalny i tytuł polskiego przekładu, a także nazwę wydawcy i rok polskiej edycji. Wyposażyliśmy je również w indeks cytatów biblijnych, spis zacytowanych w nim dzieł,1 a fragmenty przywołane przez autora, których ten nie zacytował, tych dzieł, które są przetłumaczone na język polski, dociekliwy czytelnik znajdzie w załączonych wypisach w literatury.

 

Również wygląd książki jest wyjątkowy, gdyż okładka wykonana z ekoskóry ze złoceniami, złocone brzegi i czerwona wstążka nadają jej prawdziwej elegancji.

 

Spodziewamy się odbioru książki z drukarni na przełomie sierpnia i września 2020.

 

 

Marek Handrysik, Świętochłowice 22 VI 2020

 

Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN

 

 

1 Uwaga, e-booki nie mają Indeksu cytatów biblijnych i Spisu cytowanych dzieł.