Opinie o Kalwinie

Żadna osoba w historii Kościoła – włącznie z Hildebrandem, Lutrem i Ignacym Loyolą – nie była tak … Czytaj dalej Opinie o Kalwinie