Opinie o Kalwinie

Żadna osoba w historii Kościoła – włącznie z Hildebrandem, Lutrem i Ignacym Loyolą – nie była tak bardzo szanowana i miłowana przez jednych i równie gorąco znienawidzona przez innych jak Kalwin. Żył on w wieku wielkiego wzburzenia umysłowego i religijnego, a ponieważ stał na czele ruchu reformowanego w Europie Zachodniej, wszyscy ci, którzy mogli, śledzili … Czytaj dalej Opinie o Kalwinie