Razem ukarać zbrodnię! – Marek Handrysik

Przygotowując się do wykładów, na okoliczność obozu letniego w Teodorowie, na którym wykładałem drugą połowę Księgi Sędziów, zwróciłem szczególną uwagę na rozdziały, w których nie występuje żaden sędzia, a które dowodzą niezbicie, że jeśli można założyć istnienie jakiegoś tzw. dna, to po przeczytaniu owych rozdziałów można śmiało stwierdzić, iż owo dno można przebić. Niniejsze rozważanie rozpocznę jednak od postaci … Czytaj dalej Razem ukarać zbrodnię! – Marek Handrysik