Towarzystwo Upowszechniania
Myśli Reformowanej

HORN

Lat naszej działalności
Soli Deo Gloria
O nas

„aby Słowo Pana szerzyło się i było cenione
(2 Tes 3:1)

Celem towarzystwa jest upowszechnianie myśli reformowanej w naszym kraju i taki charakter materiałów znajduje się na naszej stronie. Przez “myśl reformowaną” rozumiemy powrót do nauczania Nowego Testamentu, propagowaną przez wielu reformatorów zarówno w historii chrześcijaństwa, jak i współcześnie.

Polecamy książki naszego wydawnictwa

Napisali o nas

Recenzja autorstwa prof. Krzysztofa Bilińskiego, naszego wydania ks. 2 Istoty religii chrześcijańskiej Jana Kalwina

Recenzja autorstwa prof. Krzysztofa Bilińskiego, naszego wydania ks. 1 Istoty religii chrześcijańskiej Jana Kalwina

Recenzja Dariusza Kostrzewskiego na temat Institutio Religionis Christianae, fundamentalnego dzieła Jana Kalwina

Zapraszamy do kontaktu

Nasz adres

Chorzów, ul. 3 Maja 19

Telefon kontaktowy

+48 604 700 146

Numer konta do wpłat

Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej “HORN”
17 1020 2368 0000 2002 0685 9609

Formularz kontaktowy