Wyświetlanie 1–16 z 19 wyników

 • Chrześcijaństwo i liberalizm – J. Gresham Machen

  39,00 
 • Istota religii chrześcijańskiej I – Jan Kalwin

  140,00 

  „Istota religii chrześcijańskiej”, albo, jak mówi się potocznie słynne „Instytucje…” Jana Kalwina, to najważniejsze dzieło w dziedzinie teologii protestanckiej. Składa się ono z czterech ksiąg, z których niniejszy wolumen zawiera pierwszą. Jest to w istocie podręcznik teologii systematycznej, obejmujący wszystkie najważniejsze jej nauki, a autor wywodzi je z Pisma Świętego i wczesnej jego interpretacji chrześcijańskiej, pokazując, że teologia reformowana jest naturalną, zdrową jej kontynuacją, przeciwnie do doktryny katolickiej oraz innych poglądów heterodoksyjnych.

  Informacje dotyczące edycji:

  Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego, z uwzględnieniem różnic w stosunku do wersji francuskiej, gdyż Reformator z Genewy, choć pisał je po łacinie, dokonał autotranslacji na swój język ojczysty – francuski, dokonując niewielkich zmian treści. Miejsca, które współczesnemu czytelnikowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono w przypisach do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik znajdzie w przypisie oprócz danych dotyczących polskiego przekładu informację czy w wypisach z literatury, zamieszczonych na końcu wolumenu, znajduje się dany fragment.

  Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, spis cytowanych dzieł, wypomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

  Książka jest szyta, formatu A5, zawiera 411 zadrukowanych stron, złocone brzegi, czerwona wstążka. Okładka z ekoskóry, twarda, złocona.

  Do nabycia również e-book, a w przygotowaniu audiobook księgi pierwszej oraz kolejny tom, zawierający księgę 2.

  Więcej, odnośnie samego działa patrz w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

 • Istota religii chrześcijańskiej II – Jan Kalwin

  140,00 

  W miesiącu październiku 2021 zakończyliśmy wszelkie prace przy kolejnym tomie słynnych „Instytucji”, a 21 XII drukarnia poinformowała nas, że książka jest do odbioru

  Jest to najważniejszy podręcznik teologii protestanckiej, który składa się z czterech ksiąg, a niniejszy wolumen to druga.

  Dzieło obejmuje wszystkie najważniejsze nauki doktryny chrześcijańskiej, które dowodzone są nauczaniem Pisma Świętego i pokazane w nauce wczesnych pisarzy chrześcijańskich, co pokazuje, iż wykładana w niej teologia jest prawidłowym rozwinięciem nauczania wczesnego Kościoła.

  Środowiska ewangelikalne dziedziczą teologię z połączenia nauk reformowanej i anabaptystycznej, których fuzja, historycznie dokonana w latach ’40 XVII w. przez purytan i ocalałych z prześladowań anabaptystów, zrodziła baptyzm, który jest prekursorem dla nas wszystkich. Dobrą jest więc rzeczą sięgnąć do owych przełomowych, szesnastowiecznych prac Reformatora z Genewy. Całe nasze wydanie nie jest bowiem pomyślane, jako ’pomnik reformacji’, ale zostało opracowane w ten sposób, aby było przyjazne i odnosiło się do współczesnych nam problemów, naszego – ewangelikalnego środowiska.

  Informacje dotyczące edycji:

  Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego przez Janusza Kucharczyka i Rafała Leszczyńskiego sr, z uwzględnieniem odautorskich różnic wersji francuskiej, które tłumaczyła Alina Lotz. Miejsca, które współczesnemu ewanglikałowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik odpowiedni cytat znajdzie w Wypisach z literatury, zamieszczonych przy końcu wolumenu.

  Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, spis cytowanych dzieł, wspomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

  Książka jest szyta, formatu A5, 518 zadrukowanych stron (524 w sumie), złocone brzegi, czerwona wstążka. Okładka z ekoskóry, twarda, złocona.

  Więcej, odnośnie samego dzieła można znaleźć w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

 • Jedynie Pismo – James White

  38,00 

  Dr James Robert White jest starszym w Phoenix Reformed Baptist Church, dyrektorem Alpha and Omega Ministries – organizacji zajmującej się apologetyką chrześcijańską, adiunktem w Golden Gate Baptist Theological Seminary oraz profesorem apologetyki w Columbia Evangelical Seminary. Wraz z rodziną mieszka w Phoenix, Arizona.

  Poniżej dwa fragmenty książki:

  Książka ta jest pełnym pasji wprowadzeniem do tematu mającego fundamentalne znaczenie dla zdrowego, biblijnego chrześcijaństwa. Takie podejście wynika z mojego przekonania, że bez solidnego zrozumienia tej prawdy [sola Scriptura] nic innego w wierze nie będzie miało stabilnej podstawy, na której będzie mogło się oprzeć. Co za tym idzie, ponieważ jest to prawda objawiona i jest ona niezbędna dla duchowego zdrowia chrześcijan, staram się pobudzić współwierzących do głębokiego zaangażowania w poznanie prawdy, którego nie zdołają zaburzyć piękne i pochlebne słowa (Rz 16:18) wielu fałszywych nauczycieli, krążących wokół prawdziwej trzody i szukających, kogo by pochłonąć. [Dz 20:29-30]

  *

  Niektóre z tematów, które poruszyliśmy w tej pracy – natchnienie, bezbłędność, kanon, egzegeza, rzekome skażenie tekstu i pozorne sprzeczności – są uważane za zbyt trudne, by rozmawiać o nich w dzisiejszym, wygodnym kościele. A jednak, jeśli nie podejmiemy wysiłku, by zgłębić te obszary, nie możemy twierdzić, że mamy rzeczywistą i uzasadnioną wiarę w Pismo Święte. Bez tego nasza wiara staje się sentymentalizmem, nasze przekonania zwykłą opinią lub upodobaniem, a nasze przesłanie ginie wśród niezliczonych głosów zabiegających o uwagę ludzi.

 • List do Rzymian – Stuart Olyott

  20,00 

  Komentarz do Listu do Rzymian

 • Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 roku

  8,50 
 • Modlitwa – John Bunyan

  16,00 

  Niezrównane alegorie Johna Bunyana i ich ponadczasowość wciąż wywołują pytania chrześcijan oraz badaczy historii tej niezwykłej osoby. Co niezwykłego było w tym człowieku, że w tak prosty i ponadczasowy sposób potrafił przekazać prawdy ewangelii w swoich dziełach? Jego „Holly war” (w Polsce znana pod tytułem „Dzieje Ludzkiej Duszy”) i „Pilgrim’s Progress – Wędrówka Pielgrzyma” nic nie straciły na wartości i wciąż z potężną mocą przemawiają do serc i umysłów wierzących. Bunyan był człowiekiem modlitwy, a to właśnie poprzez osobisty kontakt z Bogiem człowiek obdarzany jest duchową mocą, a jego służba staje się duchowo skuteczna. Niniejsza książka stanowi sekret kuchni duchowej mocy autora.

  Ostrzeżenie: Drogi Czytelniku, jeśli sięgniesz po tę książkę, pamiętaj:

  Nigdy już nie będziesz taki sam, jak wcześniej

 • Niewzruszone Królestwo – David Gooding

  25,00 

  Komentarz do Listu do Hebrajczyków

 • Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa – Walter A. Henrichsen

  10,00 

  Najlepsza na polskim rynku wydawniczym książka ewangelizacyjna, ważna szczególnie w naszym kraju, gdzie większość ludzi uważa, że skoro urodzili się w chrześcijańskim domu, to niejako z automatu są chrześcijanami. I oczywiście osoby takie w pewnym zakresie mają chrześcijańskie poglądy, czy też otrzymaną przez wychowanie prawidłową moralność chrześcijańską, jednak nie to Pismo Święte nazywa prawdziwym uczniostwem. I o tym jest ta książka.

 • Ostateczne Słowo – Owen Palmer Robertson

  16,00 

  Dr Owen Palmer Robertson mąż, ojciec, ewangelista, pastor, nauczyciel, założyciel kościołów, szkół i uczelni chrześcijańskich, teolog, wykładowca, profesor – trzeba wielu słów, żeby opisać autora książki, którą trzymasz teraz w ręku.

  Niestety Robertson nie jest w Polsce znany a niniejsza publikacja jest pierwszym tłumaczeniem jego dzieła na język polski, choć w Stanach Zjednoczonych jest znanym autorytetem i spod jego pióra wyszło kilkanaście innych książek. Obecnie jest rektorem African Bible College w Ugandzie, gdzie mieszka. Jest żonaty, ma trzech synów i trzy córki.

  Książka „Ostateczne Słowo” jest opartym na Piśmie Świętym wywodem teologicznym dowodzącym, iż Pan Jezus Chrystus jest ostateczną wypowiedzią Boga, zgodnie z wersetem przewodnim, pochodzącym z Listu do Hebrajczyków:

  Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna,…

  Hbr 1:1-2

  Czego Stary i Nowy Testament uczą nas o naturze proroctwa i języków? Czy zachowania i zjawiska, które obserwuje się dzisiaj w kościołach i nazywa „proroctwem” czy „darem języków” zasługują na to miano? Jakie zasady odnośnie funkcjonowania wyżej wymienionych darów w Kościele znajdujemy w Biblii? Czy występują one nadal we współczesnych społecznościach? Co znaczy, że Chrystus jest „Ostatecznym Słowem”?

  Na te i szereg innych pytań stara się odpowiedzieć Robertson, a odpowiedzi, jakich udziela, dają naprawdę wiele do myślenia – tym bardziej, że pochodzą bezpośrednio z rzetelnej i skrupulatnej egzegezy Pisma Świętego.

 • Panorama Biblii

  16,00 

  Panorama Biblii, to zestaw tabel pokazujących graficznie kolejne odcinki czasu (dyspensacje) w historii zbawienia. Rozkładane karty bardzo ułatwiają ułożenie sobie, czy słuchaczom wydarzeń opisywanych w Biblii na osi czasu.

 • Pielgrzymka z Rzymu – Bartholomew F. Brewer

  16,00 

  Pielgrzymka z Rzymu, to świadectwo byłego księdza katolickiego odnośnie jego odejścia od rzymskiego katolicyzmu i odnalezienia żywej wiary w Pana Jezusa.

 • Praktyczny Chrześcijanin – Gordon J. Keddie

  16,00 

  Praktyczny chrześcijanin, to komentarz do Listu Jakuba.

 • Rzymski Katolicyzm – Piotr Słomski

  8,00 

  Rzymski Katolicyzm, to połączenie osobistego świadectwa z z biblijnym nauczaniem odnośnie rzymskiego katolicyzmu.

 • Suwerenność Boga – Arthur Pink

  30,00 

  Dzisiaj zdecydowanie zbyt często Chrystus jest oferowany, (przez prawych w wierze), grzesznikom, a zbyt rzadko jest im ukazywana ich potrzeba Chrystusa, pisze Pink w niniejszym dziele, które w całości, można spokojnie powiedzieć, traktuje o prawdziwym Bogu, rożnym od ludzkich rojeń na Jego temat, które, dopasowane raczej do humanistycznych wyobrażeń, niż Pisma Świętego, uwłaczają Mu w istocie, sprowadzając co najwyżej do roli „wszechmocnego sługi ludzkości”. Główny problem kościoła widzi zaś tak:

  Zastąpienie ekspozycji doktrynalnej tak zwanym, głoszeniem „praktycznym” jest podstawową przyczyną wielu dolegliwości, które obecnie trapią Kościół Boży. Powodem tego, że jest tak mało głębi, tak mało racjonalności, tak mało zrozumienia fundamentalnych prawd chrześcijaństwa jest to, iż tak niewielu wierzących zostało ugruntowanych w wierze poprzez słuchanie wykładanych doktryn łaski i poprzez ich osobiste zgłębianie.

  Niniejsze dzieło, choć powstałe dokładnie przed stu laty, zajmuje się największym problemem naszych czasów, czyli właśnie przywróceniem czci i należnego miejsca Bogu, w myśleniu tych, którzy czytają Pismo, wierzą mu i chcą być posłuszni Bogu i jedynemu objawieniu Jego woli, które ono zawiera. Problem zaś, stary jak świat, nic się w tym czasie nie zmienił, a jego przejawy dostrzegamy tak w nauczaniu serwowanym w lokalnych Zborach Pańskich, jak i w dziele ewangelizacji.

  Tak więc tych, którzy pragną równowagi poznawczej w zakresie tego, co obejmuje Bóg Swoją władzą i mocą, zachęcamy gorąco do lektury tej książki, stanowiącej rozszerzenie jednego z rozdziałów „Atrybutów Boga”, wydanych przez nas wiele lat temu.

 • W Trójcy jedyny – Stuart Olyott

  10,00 

  W Trójcy jedyny, to ekspozycja biblijnej doktryny trynitarnej, podana w prostych słowach i ilustracjach.