Strona główna

Istota religii chrześcijańskiej – Księga I

„Istota religii chrześcijańskiej”, albo, jak mówi się potocznie słynne „Instytucje…” Jana Kalwina, to najważniejsze dzieło w dziedzinie teologii protestanckiej. Składa się ono z czterech ksiąg, z których niniejszy wolumen zawiera pierwszą. Jest to w istocie podręcznik teologii systematycznej, obejmujący wszystkie najważniejsze jej nauki, a autor wywodzi je z Pisma Świętego i wczesnej jego interpretacji chrześcijańskiej, pokazując, że teologia reformowana jest naturalną, zdrową jej kontynuacją, przeciwnie do doktryny katolickiej oraz innych poglądów heterodoksyjnych.

Informacje dotyczące edycji:

Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego, z uwzględnieniem różnic w stosunku do wersji francuskiej, gdyż Reformator z Genewy, choć pisał je po łacinie, dokonał autotranslacji na swój język ojczysty – francuski, dokonując niewielkich zmian treści. Miejsca, które współczesnemu czytelnikowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono w przypisach do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik znajdzie w przypisie oprócz danych dotyczących polskiego przekładu informację czy w wypisach z literatury, zamieszczonych na końcu wolumenu, znajduje się dany fragment.

Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, spis cytowanych dzieł, wypomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

Książka jest szyta, formatu A5, zawiera 411 zadrukowanych stron, złocone brzegi, czerwona wstążka. Okładka z ekoskóry, twarda, złocona.

Książka dostępna także jako e-book. W przygotowaniu audiobook księgi pierwszej oraz kolejny tom, zawierający księgę 2.

E-book dostępny pod adresem: https://swietochlowice.kwch.org/sklep/ksiazki/istota-religii-chrzescijanskiej-ksiega-i-jan-kalwin-e-book/

Więcej, odnośnie samego działa patrz w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

.

Książkę można zakupić pod adresem: https://swietochlowice.kwch.org/sklep/ksiazki/istota-religii-chrzescijanskiej-ksiega-i-jan-kalwin/