Celem towarzystwa jest upowszechnianie myśli reformowanej w naszym kraju i taki charakter materiałów znajduje się na naszej stronie. Przez “myśl reformowaną” rozumiemy powrót do nauczania Nowego Testamentu, propagowaną przez wielu reformatorów zarówno w historii chrześcijaństwa, jak i współcześnie.

W naszej działalności chcemy kierować się zasadą, którą wyznaczył sam Pan Jezus Chrystus, a którą podał jako receptę na zbłądzenia gdy rozmawiał z saduceuszami: Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? (Mar. 12:24b) Tak też i nasze Towarzystwo będzie działało, jeśli Bóg pozwoli, w tych dwóch kierunkach, chcąc zachęcić ludzi do poznania nauki Biblijnej oraz prowadzenia życia modlitewnego. W ten sposób chcemy prowadzić … “walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (Judy 1:3).

Zasadniczo poza działalnością internetową wydajemy książki. Chcielibyśmy wydać najważniejsze dzieła reformatorów.

Towarzystwo samo się finansuje, nie posiada pracowników etatowych a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.

Dziękujemy za odwiedziny; zapoznaj się z zamieszczonymi tu materiałami, a jeśli uznasz nas za wiarygodnych, zaś dzieło za godne – pomóż, choćby w modlitwie. Oczekujemy też na Wasze listy.

Marek Handrysik