Prezentacja odbyła się Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej, w Warszawie, w dniu 26 II 2022